• greenvaldg

קצבה של למעלה מ-7,000 ש"ח לחודש לכל החיים בגין נכות מעבודה
לעורך דין גיא גרינולד ניסיון עשיר בטיפול בתיקי תאונות/נכות מעבודה.

לאחרונה טיפול עורך דין גרינולד בלקוח אשר עבד שנים רבות במרפדייה.

בעקבות החשיפה הממושכת לאבק ולחומרים שונים, החל לסבול מקושי נשימתי.

עם הגעתו של הלקוח לטיפולו של עורך דין גרינולד, הופנה הלקוח לקבלת חוות דעת רפואית על ידי מומחים מובילים בתחום, זאת לצורך התאמת טיפול רפואי מיטבי, וקבלת חוות דעת רפואית משפטית, בשאלת הקשר הסיבתי שבין תנאי העבודה ובין התפרצות המחלה, וכן - בשאלת שיעור הנכות.

בשל מצבו קודם של התובע עוד מילדותו, סירב המוסד לביטוח הלאומי להכיר בפגיעתו של התובע כתאונת עבודה.

עורך דין גרינולד המשיך להילחם בעבור התובע, פנה שוב למומחים הרפואיים כדי לקבל חוות דעת נוספות לשלילת סיבות הדחייה.

בסופו של יום עלה בידו של עו"ד גרינולד אשר ליווה באופן צמוד את התובע לכל הועדות הרפואיות, להוכיח כי מחלת האטמה ממנה סובל התובע אינה על רקע מולד/גנטי, אלא שיש קשר ישיר בינה ובין החשיפה הממושכת של התובע לאבק במסגרת עבודתו.

בסופו של יום השתכנעה ועדת הערר של המוסד לביטוח הלאומי שיש להכיר במצבו של התובע כנובע באופן בלבדי מתנאי עבודתו של התובע.

בעקבות כך זכה התובע לקבלת קצבה חודשית של מעל ל- 7,000 לשארית חייו.

למותר לציין כי זכאותו של התובע לקצבה לא פגעה ביכולתו של התובע לעבוד מקום עבודה אחר - ללא חשיפה מרובה לאבק, זאת מבלי לפגוע בהמשך קבלת הקצבה !
7 צפיות0 תגובות