• greenvaldg

פיצוי של כ- 360,000 ש"ח לאברך עם פחות מ- 10 אחוזי נכות

עודכן ב: 2 נוב 2019
עורך דין גיא גרינולד ייצג לאחרונה אברך אשר נפגע בתאונת דרכים.

חרף זו שנקבעה נכותו של האברך בגין מגבלת גב וצוואר בשיעור נמוך מ- 10%, כאשר מומחה בית המשפט קבע כי יש לייחס 2.5% בגין מצב רפואי קודם, וכן - חרף זו שבעת התאונה ובשנים שקדמו לה האברך השקיע את זמנו בלימודי תודה ולא בעבודה, קיבל בית המשפט את טענותיו של עורך דין גרינולד לפיו בבואו של בית המשפט לאמוד את הפיצויים, עליו לבחון את פוטנציאל השתכרות הנפגע, זאת להבדיל משיעור ההשתכרות בפועל (כאמור לא עבד בסמוך לתאונה ולכן לא השתכר).

נוסף על כך קיבל בית המשפט את טענו של עו"ד גרינולד ולפיה על אף ששיעור הנכות הרפואית הינה נמוכה יחסית, הרי שהשלכותיה על הנפגע בעבודה בה ביקש הוא לעסוק - בנהיגת משאית (עבודה בה עסק במסגרת שרותו הצבאים, הינה גבוה משמעותית.

כל אלו הביאו את בית המשפט לפסוק פיצויים בשיעור תקדימי של כ- 360,000 ש"ח - זאת ביחס לנתוני התיק.

1 צפיות0 תגובות