• greenvaldg

הטלת אחריות בלבדית לפיצוי כלפי קרנית תוך שלילת זכות החזרה

עודכן ב: 2 נוב 2019
עורך דין גיא גרינולד ייצג לאחרונה חברה ישראלית גדולה אשר היתה חשופה לתביעה של מאות אלפי שקלים.

עסקינן בתאונה אשר אירע במפעל החברה, שעה שעובד החברה נהג במלגזה, ומבלי משים דרס עובד אחר וגרם לו לנזקי גוף קשים.

בדיקה אשר בוצעה במשרדי החברה לאחר התאונה, העלתה כי בשל טעות אנוש של מחלקת הנהלת החשבונות בחברה, המלגזה המעורבת בתאונה לא בוטחה בביטוח חובה =.

בנסיבות האמורות, נראה היה כי העובד שנפגע זכאי לתבוע את ה"קרן לנפגעי תאונות דרכים", והאחרונה תוכל לחזור לחברה ו/או לנהג המלגזה, בתביעה להחזר סכום הפיצויים ששילמה לנפגע.

לצורך הגנה על החברה מפני תביעות, כאמור, לאחר ביקור בחברה וחקירת הגורמים הרלוונטיים, ביצע עורך דין גרינולד בדיקה מקיפה אצל החברה, בדיקה אשר העלתה כי מדובר בחברה נורמטיבית אשר פועלת לבטח את כל רכביה באופן סדיר, וכן - עובדיה הינם בעלי רישיונות מתאימים ועברו את כל ההכשרות הנדרשות.

בנסיבות האמורות, ובכדי להקדים תרופה למכה, - עוד בטרם הוגשה תביעה כנגד החברה, יזם עורך גרינולד פניה לחברת קרנית ואף נפגש עם נציגיה.

לאחר שהוצג לנציגי חברת קרנית מסד ראיות אשר תומך בניקיון כפיה של החברה, השתכנעה קרנית כי האיחור בביצוע הביטוח הינו בשל טעות אנוש בתום לב ותו לא.

בנסיבות אלו והתקבלה טענתו של עו"ד גרינולד לפיה יש להחיל את החריג לזכות החזרה של קרנית, זאת בהתאם להוראות סעיף 9(א)(2) סיפא לחוק הפיצוים לנפגעי תאונות דרכים,

השירות המשפטי היסודי שהוענק לחברה על ידי עו"ד גרינולד, חסך מהחברה הליכים ארוכים ויקרים,

באשר לעובד הנפגע - עומדת לו הזכאות לתבוע פיצויים מקרנית.61 צפיות0 תגובות