תקיפת כלב

חשוב לדעת כי במקרה של נשיכת כלב, החוק מטיל אחריות מוגברת על בעלי ו/או המחזיק בכלבים, וככלל אין צורך להוכיח כי הנזק מקורו ברשלנות מצד המחזיק ו/או הבעלים של הכלב התוקף. ​ אם אתם קורבן לתקיפת כלב, ככלל הינכם זכאים לתשלום פיצויים מאת בעלי הכלב, כאשר החוק אינו מגביל לנזקי נשיכה בלבד ! ​ חריג לאחריותו של בעל הכלב הינה במקרים ספציפיים של השגת גבול, התגרות בכלב, תקיפה של הבעלים, ועוד. יש לציין כי אף במקרים אלו, חובת ההוכחה לקיומם של החריגים מוטלת על הבעלים. ​ במקרים בהם הנפגע התגרה בכלב, תקף את בעליו או בני משפחתו, או השיג גבול – מבוטלת אחריותו של בעל הכלב. סייגים אלו בחוק נועדו למנוע מצב אבסורדי של תביעה בגין נשיכת כלב בעקבות פריצה לבית בעליו, למשל. יחד עם זאת, גם במקרים אלו, חובת ההוכחה מוטלת על כתפי בעליו של הכלב. ​ ​ ככל שהינכם קורבן לתקיפת כלב, חשוב עד כמה שניתן לצלם את הכלב בסמוך למועד התקיפה, ולאתר את פרטי הבעלים ו/או המחזיק בכלב.  לאחר מכן יש לפנות לקבלת טיפול רפואי, כאשר קיימת חשיבות רבה כי בדו"ח הרפואי יצוינו פרטים מדויקים ומקיפים בדבר אירוע התקיפה. כמו כן, ישנה חשיבות לפניה לתחנת המשטרה לצורך חקירת האירוע והגשת כתב אישום כנגד הבעלים ו/או המחזיק, דבר אשר יש בו כדי להועיל מאוד לניהול התיק הנזיקי.  הינכם קורבן לתקיפת כלב  ?  מומלץ ביותר לפנות למשרדנו לפגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות כדי ללמוד את זכויותיכם ואת דרכי הטיפול הנדרשות.   ​