תאונות עבודה

תאונות עבודה הינן דבר נפוץ במקומותנו. עם זאת, נפגעי עבודה רבים אינם מודעים לזכויותיהם ומנסים להמשיך בשגרת חייהם מבלי למצות כראוי את זכויותיהם, ומבלי לקבל כל פיצוי על נזקיהם. ​ חוסר הודאות השורר בקרב נפגעי העבודה, נובע בשל מורכבות התחום. להבדיל מתאונות "רגילות", בתואונות עבודה עומדות בפני הנפגע אפשרויות רבות ומגוונות לקבלת פיצוי, ועליהם לבחון את האפשרות להגשת תביעה כנגד המעסיק, כנגד ביטוח לאומי, כנגד חברת הביטוח וקרן הפנסיה, ועוד. ​ מפאת מורכבות התחום, ולצורך גיבוש טקטיקת הטיפול הנכונה, אנו ממליצים לכם לפנות למשרדנו מיד לאחר קרות התאונה. יובהר כי שכר הטרחה בתאונות עבודה הינן על בסיס הצלחה, ומשולמים מהפיצוי !​ ​ נפגעת בתאונת עבודה ? אל תוותר על זכויותיך !