רשלנות רפואית

רשלנות רפואית הינה מעשה או מחדל של רופא ו/או צוות רפואי שנעשה שלא במיומנות הנדרשת ו/או שלא על פי חובות הזהירות, שרופא ו/או צוות רפואי סבירים ונבונים היו נוקטים באותן נסיבות, וההתנהגות הזו היא אשר הביאה לנזקי המטופל. ​ במקרים רבים לאחר הליכי ההחלמה והשיקום, נותר הנפגע עם נזקים לצמיתות בגינם ראוי וצודק כי יפסקו לטובתו פיצויים. ​ במקרה בו ארעה רשלנות מצד גורם רפואי זכאי הנפגע להגיש תביעת רשלות רפואית כדי לקבל פיצויים מלאים בגין נזקיו. ​ ככל שהינכם סבורים כי נגרם לכם נזק כתוצאה מרשלנות רפואית, מומלץ לפנות בהקדם למשרדנו, ואנו נבחן בצוותא חדא קיומה של רשלנות רפואית, מידת הנזק, איתור כל הגורמים האחראיים והכנת תביעה משפטית לקבלת פיצוי..​