ביטוח תלמידים

עורך דין גיא גרינולד מייצג בתביעות ביטוח ובין היתר על פי פוליסות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. ​ ביטוח תאונות אישיות לתלמיד הוא סוג מיוחד של ביטוח שמטרתו כיסוי התלמידים במדינת ישראל בכל ימות השנה ובכל שעות היממה. ​ מטרת הביטוח הינה ליתן כיסוי ביטוחי לתלמידים במערכת החינוך הישראלית מפני פגיעות שאינן מכוסות על ידי המוסד לביטוח לאומי. את הביטוח מבצעת רשות החינוך המקומית שבמסגרת תחום השיפוט שלה ממוקם המוסד החינוכי בו לומד התלמיד. על פי החוק להגנת הביטוח זכאי כל ילד בין גיל שלוש לגיל חמש שלומד בגן ילדים, כל תלמיד מכיתה א’ ועד כיתה י”ב שלומד במוסד חינוכי מוכר וכן תלמידים שהגיעו לגיל 18 אך סיימו את תכנית הלימודים שלהם כבר בסיום כיתה י”א.