אובדן כושר עבודה

​מטרתה של פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה הנה מתן  תשלומים חודשיים למי שנפגע כושר עבודתו. פוליסות אובדן כושר העבודה נמכרות כיום במגוון מסגרות,  - במסגרת פוליסות ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים, אך גם ניתנות ניתן לרכישה לבדן. עד אוגוסט 2017, כל חברת ביטוח היתה רשאית לקבוע את תנאי הפוליסה שלה, דבר אשר גרם לחוסר אחידות בפוליסות, ובלבול רב בקרב ציבור המבוטחים  אשר התקשו מאוד להשוות בין המוצר הביטוחי.  ​ כדי להגביר את הודאות והתחרותיות בתחום זה, קידמה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, רפורמה, במסגרתה חברות הביטוח חויבו להנפיק פוליסות ביטוח אובדן עושר עבודה אחידות.   בהתאם להנחיות המפקחת, מבנה פוליסות ביטוח אובדן כושר העבודה יהיה  מודולרי, כך שתכלל תכנית בסיסית בדבר הכיסוי הבסיסי של ביטוח אובדן כושר עבודה, ועליו הרחבות של הכיסוי הבסיסי, שתיבחרנה על ידי המבוטח מתוך נספחי ההרחבות של פוליסת הביטוח הנ"ל, והתמחור יהיה בנפרד לכל רכיב ורכיב.. ​ נפגעה יכולתכם להשתכר באופן מלא או חלקי ?   יש לכם פוליסת ביטוח ?   יתכן כי  אתם זכאים לתשלומים חודשיים ! פנו בקדם למשרדנו על לבחון את זכויותיכם !