עורך דין תאונות תלמידים - ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

במאמר זה נפרט בקצרה את תנאי הזכאות בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, החריגים והפיצוי המוצע למבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים. 

מי זכאי / מי מבוטח בפוליסת תאונות אישיות לתלמידים ?

סעיף 6 (ד1) (1)   לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 קובע כי תלמיד אשר זכאי לחינוך חינם יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

משמעות הדבר היא כי החל מגיל 3 (עם כניסתו של הילד לגן עירייה), ולמעשה עד לסיום הלימודים בכיתה י"ב, מבוטחים התלמידים בפוליסות ביטוח תאונות אישיות.

האם יש להוכיח אשמה או רשלנות כדי לזכות בפיצוי ?

כדי לזכות בפיצוי אין צורך בהוכחת אחריות ו/או אשמה מצד גורם מסויים, כלומר אף אם התאונה ארעה בעקבות חוסר זהירות של התלמיד, לא תהא מניעה בקבלת פיצוי על פי הפוליסה. (בכפוף לחריגים בפוליסה)

כמה זמן לאחר התרחשות הנזק ניתן להגיש תביעה ?

בהתאם לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, בתביעות ביטוח חלה תקופת התיישנות של 3 שנים.  עם זאת מאחר שמדובר לרוב בקטינים, אזי שהתקופה האמורה נספרת החל מגיל 18 – כאשר הופך הקטין לבגיר, זאת בהתאם להוראות חוק ההתיישנות.

משמעות הדבר היא כי אף אם התאונה התרחשה עת מלאו לתלמיד 12 שנים בלבד, יהא רשאי הוא לתבוע את פוליסת ביטוח התלמידים עד לגיל 21.

האם הביטוח מעניק כיסוי רק בגין נזקים שאירעו במסגרת מוסד הלימודים ?

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים חל על תאונות אשר ארעו לתלמיד בכל שעות היממה, ואף בתקופה שהתלמיד היה בחופשה ואפילו בעת שהותו של התלמיד בחול.

כלומר לצורך הזכאות לקבלת פיצויים מכוח פוליסת ביטוח לתלמידים אין צורך בהוכחת זיקה בין התאונה ללימודים.

מתי לא אוכל לקבל פיצוי ?

פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מונה כמה חריגים אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להגיש תביעה במסגרת הפוליסה.  להלן  עיקרי החריגים –

1.     כאשר מדובר על נכות אסתטית בלבד (צלקת).

2.     במקרה של מחלה

3.     ככל שהאירוע התרחש כתוצאה מרשלנות רפואית או טיפול רפואי.

4.     אם הנזק נגרם מפעולת איבה, מלחמות, פעולה צבאית סדורה.

5.     אם הנזק נגרם כתוצאה ממעורבות בתאונת דרכים בארץ או בחו"ל

6.     אם מדובר בתאונת עבודה בגינה ניתן להגיש תביעה אל מול המוסד לביטול לאומי.

מהו הפיצוי אשר ניתן לקבל על פי פוליסת ביטוח תלמידים ?

נמנה בקצרה את עיקרי הכיסויים על פי פוליסת ביטוח תלמידים, להלן –

1.     פיצוי בגין מוות מתאונה – מקרה של מוות מזכה את המבוטח (יותר נכון עזבונו) בסכום של כ- 150,000 ₪.

2.     פיצוי בגין נכות קבועה – שיעור הנכות נקבע בהתאם רשימה קבועה אשר מופיעה בתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגע בעבודה).   ניתן לומר בגדול כי כל 10% נכות צמיתה מזכים את המבוטח בכ- 40,000 ₪, וכאשר מדובר במקרים קשים ביותר אזי שעל סכום זה ניתן יהיה להוסיף מענק חומרה ולהגדיל את הפיצויים ב – 50% נוספים.  

חשוב לדעת כי לא ניתן לקבל פיצוי בגין נכות של עד 5%, בגין צלקות בלבד, ובגין נכות נפשית שלא נובעת מנזק פיזי.

3.     נכות זמנית – כדי לזכות בפיצוי בגין נכות זמנית יש להוכיח כי התלמיד סבל מאי כושר בתקופה ממושכת של 90 ימים לפחות בהם לא יכול היה ללמוד כתוצאה ממצבו הרפואי.

הפיצוי מחושב לפי סכום של כ- 213 של ליום, כאשר לכל יום שהתלמיד היה מאושפז יש להוסיף עוד 150 ₪.

4.     החזר הוצאות – פוליסת ביטוח תלמידים מזכה בהוצאות רפואיות ורכישת עזרים רפואיים בגין התאונה עד לתרופה של 6 חודשים.

מה עלי לעשות במקרה של  תאונה ?

לאחר התאונה מומלץ לרכז את כל המסמכים הרפואיים, לרכז קבלות ואסמכתאות בגין הוצאות, לרכז אישורי מחלת הורים ו/או חופשה מעבודה,  ולפנות לעורך דין בעל מומחיות וניסיון מתאים.

עורך דין אשר עוסק בתחום ידע לנהל את התיק בצורה המיטבית, להפנותכם למומחים הרלוונטיים, ולהתנהל כראוי אל מול חברת הביטוח.

בדרך כלל הורים אשר מנסים לנהל את ההליך לבדם מוצאים עצמם מסתבכים בסחבת נוראה אשר נמשכת עד אין קץ, כאשר בסופו של יום חברת הביטוח מנצלת את העובדה שאינם ערים  לזכויותיהם או שלמצער אין להם את המשאבים והיכולת להתנהל מולה, ומציעה הצעות נמוכות ביותר שאינן הולמות את הנזק.

כמו כן חשוב לדעת כי פעמים רבות ניתן לנהל את התיק בכמה מישורים, למשל לעיתים ניתן להגיש תובענה נזיקית ולזכות בפיצוי גבוה באופן ניכר מהתשלום אשר עשוי להתקבל בפוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. על כן חשוב לכל הפחות לפנות לעורך דין כדי ללמוד אודות הזכויות והאפשרויות העומדות לכם.

לכתבה בעיתונות לחץ - פוליסת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים - עורך דין גיא גרינולד

ביטוח תלמידים